Spletna prijava

Prijave za Dog Show InTerra 2020, World Terrier Specialty
so možne le prek spletne strani Online dog shows

* Člane SKT naprošamo, da pred prijavo psa na razstavo InTerra 2020 podajo zahtevek za pridobitev vstopne kode za uveljavljane popusta pri plačilu in sicer na mail: info@interra-2020.com

V dopisu navedite ime in priimek lastnika psa, pasmo/e, ime/imena psa/psov ter rodovniško številko!

Opozorilo

Plačila na dan razstave niso možna!

SUVP | Splošna uredba o varstvu podatkov: Razstavljalec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi.